Onderwijs- en examenregelingen

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

Cohort 2022-2023

Cohort 2021-2022

Oudere cohorten